top of page

Bevegelse

nu.jpeg

Hvordan og hvor mye vi beveger oss påvirker alt av hvordan kroppen og hodet vårt fungerer. Her er det bare å se på hva som skjer med kroppen hvis vi slutter å bevege oss. Ikke bare forsvinner muskulatur, styrke, mobilitet og utholdenhet - det går også utover ledd, sirkulasjon og mentale funksjoner som konsentrasjon og læring. 

 

Mitt mål er å hjelpe hjelpe folk å bygge en kropp som tåler litt juling - litt knall og fall. Dette starter alltid med å sørge for at vi har en solid fysisk base. Det å ha et stabilt fundament i bunnen gjør at du kan utfordre kroppen med redusert risiko for skade og vondter. På denne måten kan du bruke kroppen til det du måtte ønske, enten det er morsomme hobbyer, idrett, eller bare kunne leke med barna på gulvet uten at det er slitsomt og ubehagelig.

Jeg skiller på fysisk aktivitet (fokus på sirkulasjon, mobilitet, leddhelse etc), og på fysisk trening (fokus på tilføring av stress i form av økt belastning og intensitet) - begge nødvendige for en sterk, mobil og smertefri kropp.

Bevegelighet

Tilstrekkelig bevegelighet er viktig for alt vi bruker kroppen til, fra å kunne puste effektivt til å kunne bevege oss gjennom hverdagen effektivt. 

 

Hvis din måte å bruke kroppen på er altfor snever, enten på grunn av for mye inaktivitet eller for ensformige bevegelser vil du i større grad også risikere skader når du befinner deg utenfor kroppens vante mønster (som når vi holder på å falle). Samtidig vil dårlig bevegelighet i overkroppen kunne gjøre at hjernen må kompensere ved å benytte seg alternativ muskulatur (som f eks nakkemuskler) for å hjelpe med respirasjon, som over tid kan føre til smerter i både nakke og hodet.

kettlebell-turkish-getup-1280.webp
Utholdenhet og CO2-toleranse

Et effektivt og utholdende maskineri er ikke bare viktig i treningssammenheng men i hverdagen generelt. Alt er enklere når vi slippe å måtte gape etter pusten ved de minste anstrengelser.

Utholdenhet og CO2-toleranse (karbondioksid) er noe av det enkleste å trene og noe av det beste du kan gjøre for "kraftverkene"(mitokondriene) i cellene dine. Det er disse som produserer energien alle kroppssystemene trenger for å kunne utføre alle sine prosesser mest mulig kostnadseffektivt, som er helt essensielt for både fysisk og mentalt overskudd.

mobility.png
Styrke og muskulatur

Skjelett-muskulatur sørger for holdning, bevegelse og respirasjon. Samtidig har muskler også flere andre funksjoner som mange kanskje ikke er like klar over, som sin rolle i alt fra fedme, blodsukkerkontroll og diabetes - som igjen bare viser hvor tett alle funksjonene i kroppen er sammenvevd.

Både musklutatur og styrke reduseres med alderen og er derfor noe av de viktigste vi kan ta tak i med alderen. Styrke og muskulatur beskytter oss og gjør oss mer resiliente mot både fallulykker, aldring og sykdom.

trail.jpeg
bottom of page