foredrag

Med Svein-Olav

Svein-Olav former sine foredrag ut i fra sterk faglig kunnskap, forskning og egne erfaringer. Han snakker om tematikker som ikke bare er spennende og viktige, men som han selv har personlig erfaring med. Han gjør kompliserte temaer enkle og forståelige, og omgjør dette til praktisk og konkret kunnskap du kan ta i bruk umiddelbart.

Alle foredragene til Svein-Olav tilpasses publikum for å skape best mulig resultat og verdi, samtidig som det gir rom for spontanitet og lekenhet. Dette gjør også foredragene mer dynamiske fremfor statiske og rigide. Samtidig fører dette også til at stoffet som blir presentert hele tiden er oppdatert og relevant.

Samtlige foredrag vil også ha med praktiske komponenter, verktøy og treninger som kan tas i bruk umiddelbart.

Svein-Olav tilbyr også serier med foredrag som bygges videre på hverandre i moduler. I disse tilfellene blir det gitt treninger/øvelser som deltakerne skal gjennomføre frem til neste modul.

Foredragene kan også tilpasses ulike tematikker og eventuelle utfordringer som din organisasjon, bedrift eller idrettslag står ovenfor.

BE1797F0-8FD2-4C60-BCE6-A4B16C82F61B.jpe
Nytt foredrag!
skru av - skru på

Det trenger ikke nødvendigvis å være psykologien det er noe i veien med når vi har tøffe perioder. Det kan faktisk bare være at vi har hatt for mange dager med lite søvn, mye negativt stress, dårlig mat eller lite aktivitet, som igjen kan påvirke psykologien vår negativt. Det er derfor viktig å vite hvor det hele starter. 

Enten du vil kategorisere livet ditt som at det går i høyt tempo eller ikke, så er sannsynligheten ganske stor for at hodet gjør det uansett.

De fleste lever med flere forstyrrelser, distraksjoner og fristelser enn noen gang, både fra omgivelsene og våre egne hoder. Hvordan vi mestrer å regulere alt vårt “mentale støy” og alle impulsene som hele tiden påvirker oss, gir en god indikator på hvor godt vi faktisk lever livene våre.

Det å kunne finne ro og hente seg inn blir bare mer og mer viktig for å kunne leve med overskudd, energi og høy livskvalitet. For å få til dette er det viktig å forstå elementene som påvirker oss mest, både i kroppen og utenfor. 

Samtidig skal vi også verdsette hvor viktig stress faktisk er. Riktig nok innenfor bestemte doser og tidsrom.

SKRU AV - SKRU PÅ er også tittelen på boken Svein-Olav jobber med som skal utgis av forlaget Cappelen Damm, og dette foredraget gir en smakebit på hva som kommer. Her deles det viktig kunnskap om din totale helse (mental, fysisk og emosjonell), og måter du kan implementere små endringer umiddelbart som kan gi overraskende gode resultater.

Ønsker du både en sunn, frisk og funksjonell kropp og et skarpt, rolig og fokusert hode - ja da er dette foredraget for deg!

Når hodet spiller på lag

Det sitter i hodet. Det sitter mellom ørene. Vi har alle hørt uttrykkene utallige ganger, men hva betyr de egentlig?

“Når hodet spiller på lag” er et foredrag som verken handler om quick-fixes eller løfter om varig endring. Ingenting er varig, fordi alt endrer seg. Ønsker du å beholde endringene du skaper, må du fortsette å jobbe for det. Du kan ikke trene deg til drømmekroppen for så å slutte å bevege deg. Du må fortsette å trene. Dette gjelder for hodet ditt også – det er ferskvare.

Har du noen gang tenkt på hvorfor noen mennesker takler stressende situasjoner bedre enn andre? Eller hvordan enkelte alltid finner løsninger fremfor å grave seg ned i problemene? 

Ved å bryte ned forskning fra mange ulike fagområder ønsker Svein-Olav å unngå “svevende motivasjonsprat”, og gi en bedre forståelse for de kritiske faktorene som faktisk ligger bak prestasjon og livskvalitet.