Privattimer

Med Svein-Olav

Privattimenes innhold varierer i stor grad. For noen er hovedfokuset rettet mot det kroppslige (vektnedgang, bevegelighet, kroppskontroll, styrke osv), mens for andre handler det mer om hodet (stress, ro, konsentrasjon, søvn, humør osv).

I mange tilfeller (som i eksemplene over) kan det være vanskelig å klassifisere noe som enten fysisk eller psykisk (som stress, uro, slapphet), fordi det nettopp er en kombinasjon av begge. 

Du vil gjennom prosessen få en god grunnforståelse av hele nervesystemet (hvordan hodet og kroppen fungerer sammen) basert på noe av den fremste vitenskapen som eksisterer i dag. Dette vil gi et klarere bilde av den potensielle verdien som ligger i arbeidet du legger ned. Du ønsker selvsagt å vite at det du bruker tid og ressurser på vil kunne gi deg resultatene du ønsker.

Privattimene gjennomføres på Lilleaker i Oslo og/eller på video (Zoom/Skype). I prosesser som varer over en periode er det ofte en kombinasjon av disse, spesielt i tilfeller med lang reisevei. 

 

I videoene "Er du i synk?" og "Blir du lett stressa?" kan du høre mer om helheten og hvorfor pustetreningen har en så sentral rolle i prosessen.